FANDOM


"D20 Modern" latviskais tulkojumsEdit

Critical Mis!
Mēs lai padarītu lomu spēļu pieredzi daudzveidīgāku un plašāk pieejamu, pēc brīvprātības principa tulkojam D20 modern sistēmu latviešu valodā. D20 modern noteikumi ir pieejami zem Open Gaming Licences kas rada atvērtā koda programmatūras licencei. Šos noteikumus var pārpublicēt, modificēt un mainīt norādot saiti ka tas ir materālis zem OGL un norādot arī licences tekstu. Mūsu tulkojums un papildus informācija ko esam radījuši ir pieejams zem creative commons licences, kur šo materiālu var droši pārpublicēt, un izmantot atsaucoties uz autoru.


Dodies uz:Edit

Tēla veidošana

Satura rādītājs

Terminu vārdnīca


Pievienojies un palīdzi!Edit

Kā jau redzi vēl viss nav iztulkots, un brīžiem tulkojumos iemetušies dīvaini vārdu salikumi un neveiklas teikumu uzbūves. Tu vari mums palīdzēt gan tulkojot vēl neiztulkotos rakstus, gan arī komentējot jau iztulkotos, iesakot labākas teikumu formas un vārdu tulkojumus.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.